SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - AUTOMOTIVE SOFTWARE TESTER - 2018

WSTECZ

SYSTEM Z OTWARTĄ PĘTLĄ

System, w którym działanie sterujące lub wejście jest niezależne od wyjścia lub zmian w wyjściu. Źródło: Bakshi

WIĘCEJ

SYSTEM Z ZAMKNIĘTĄ PĘTLĄ

System, w którym działanie sterujące lub wejście zależą od wyniku lub zmian w wyniku. Źródło: Bakshi

WIĘCEJ

TABELA METOD

Tabela zawierająca różne podejścia testowe, techniki testowania i typy testów, które są wymagane w zależności od poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa samochodowego […]

WIĘCEJ

TECHNIKA TESTOWANIA

Procedura używana do definiowania warunków testowych, projektowania przypadków testowych i określania danych testowych.

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TEST KWALIFIKACYJNY OPROGRAMOWANIA

Testy przeprowadzone na kompletnym, zintegrowanym oprogramowaniu w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami na oprogramowanie. Źródło: Automotive SPICE

WIĘCEJ

TEST KWALIFIKACYJNY SYSTEMU

Testowanie przeprowadzane na kompletnym, zintegrowanym systemie złożonym z komponentów oprogramowania, sprzętu oraz mechaniki mające na celu dostarczenia dowodu na zgodność […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE

Proces składający się ze wszystkich czynności cyklu życia, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, skoncentrowany na planowaniu, przygotowaniu i ocenie oprogramowania […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE

Poziom testów zorientowany na ustalenie, czy zaakceptować system.

WIĘCEJ

TESTOWANIE BACK-TO-BACK

Testowanie w celu porównania dwóch lub więcej wariantów elementu testowego lub modelu symulacyjnego tego samego elementu testowego poprzez wykonanie tych […]

WIĘCEJ

Kategorie: