SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

TESTOWANIE MODUŁOWE

Poziom testów, który koncentruje się na poszczególnych modułach sprzętowych lub programowych. Synonimy: testowanie komponentów, testowanie jednostkowe

WIĘCEJ

TESTOWANIE NEGATYWNE

Testowanie komponentu lub systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Synonimy: brudne testowanie, testowanie wartości negatywnych

WIĘCEJ

TESTOWANIE NIEFUNKCJONALNE

Testowanie przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności modułu lub systemu z wymaganiami niefunkcjonalnymi.

WIĘCEJ

TESTOWANIE OBCIĄŻENIA

Rodzaj testów wydajnościowych, których zadaniem jest ocena zachowania modułu lub systemu przy zmieniającym się obciążeniu, na ogół pomiędzy przewidywanymi warunkami […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA MODELU

Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT – od ang. Model-Based Testing) . Akronim: MBT

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA RYZYKU

Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na odpowiednich typach i poziomach ryzyka. […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA SŁOWACH KLUCZOWYCH

Technika skryptowa wykorzystująca skrypty zawierające wysokopoziomowe słowa kluczowe oraz pliki wspomagające, zawierające niskopoziomowe skrypty implementujące te słowa kluczowe. Synonimy: testowanie […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE PIELĘGNACYJNE

Testowanie zmian we wdrożonym systemie lub testowanie wpływu zmienionego środowiska na wdrożony system.

WIĘCEJ

TESTOWANIE PRZECIĄŻAJĄCE

Typ testowania wydajnościowego wykonywany, by określić jak system lub jego moduł pracuje na przewidywanej lub wyspecyfikowanej granicy obciążenia lub poza […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE PRZEPŁYWU STEROWANIA

Białoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w oparciu o przepływy sterowania.

WIĘCEJ

Kategorie: