SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

HEURYSTYKA

Powszechnie uznana praktyczna zasada wspomagająca osiągnięcie celu.

WIĘCEJ

IMPLEMENTACJA TESTÓW

Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu testów.

WIĘCEJ

INSTALOWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może zostać pomyślnie zainstalowany lub odinstalowany w określonym środowisku. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

INSTRUKCJA

Element języka programowania, który jest zwykle najmniejszą niepodzielną jednostką wykonania.

WIĘCEJ

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.

WIĘCEJ

KIEROWNIK TESTÓW

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie działaniami testowymi, zasobami i oceną przedmiotu testów.

WIĘCEJ

KOMPATYBILNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami i/lub wykonywać swoje wymagane funkcje, współużytkując […]

WIĘCEJ

KONTEKST UŻYCIA

Użytkownicy, zadania, wyposażenie (sprzęt, oprogramowanie i materiały) oraz fizyczne i społeczne środowiska, w których oprogramowanie jest używane. Źródło: ISO 9241-11

WIĘCEJ

KRYTERIA AKCEPTACJI

Kryteria, które moduł lub system musi spełniać, aby został zaakceptowany przez użytkownika, klienta lub inny uprawniony podmiot. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

KRYTERIA POKRYCIA

Kryteria definiowania elementów pokrycia, które są wymagane do osiągnięcia celu testu. Zobacz również: przedmiot pokrycia

WIĘCEJ

Kategorie: