SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

WALIDACJA

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WSPÓŁDZIAŁANIE

Stopień, w jakim dwa lub więcej modułów lub systemów może wymieniać między sobą informacje i wykorzystywać informacje, które zostały wymienione. […]

WIĘCEJ

WSPÓŁISTNIENIE

Stopień, w jakim moduł lub system może wykonywać wymagane funkcje, dzieląc środowisko i zasoby z innymi modułami lub systemami bez […]

WIĘCEJ

WYDAJNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system wykorzystuje czas, zasoby i pojemność podczas wykonywania wyznaczonych funkcji. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

WYMAGANIE

Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić. Źródło: ISO 24765

WIĘCEJ

WYNIK TESTU

Konsekwencja/wynik wykonania testu. Synonimy: wynik, rezultat testu, rezultat

WIĘCEJ

WYTWARZANIE STEROWANE TESTAMI AKCEPTACYJNYMI

Wspólne podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym zespół i klienci używają języka dziedzinowego klienta aby zrozumieć jego wymagania, co tworzy […]

WIĘCEJ

WYTWARZANIE STEROWANE ZACHOWANIEM

Wspólne podejście do wytwarzania oprogramowania, w którym zespół skupia się na dostarczeniu klientowi oczekiwanego zachowania modułu lub systemu stanowiącego podstawę […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE TESTAMI

Planowanie, harmonogramowanie, szacowanie, monitorowanie, raportowanie, nadzór i zamykanie czynności testowych. Źródło: ISO 29119-1

WIĘCEJ

Kategorie: