SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: SPECIALIST - ACCEPTANCE TESTING - 2019

WSTECZ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Rodzaj testu akceptacyjnego wykonywanego w celu ustalenia, czy użytkownicy dla których przeznaczony jest system, akceptują go. Synonimy: testowanie akceptacyjne

WIĘCEJ

TESTOWANIE AKCEPTACYJNE ZGODNOŚCI Z PRAWEM

Rodzaj testów akceptacyjnych przeprowadzanych w celu sprawdzenia, czy system jest zgodny z prawem, odpowiednimi zasadami i przepisami.

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA MODELU

Testowanie oparte na lub wykorzystujące modele. (MBT – od ang. Model-Based Testing) . Akronim: MBT

WIĘCEJ

TESTOWANIE OPARTE NA RYZYKU

Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na odpowiednich typach i poziomach ryzyka. […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE UŻYTECZNOŚCI

Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i […]

WIĘCEJ

TESTOWANIE W OPARCIU O DOŚWIADCZENIE

Testowanie w oparciu o doświadczenie, wiedzę i intuicję testera.

WIĘCEJ

UTRZYMYWALNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system może być modyfikowany przez wyznaczony personel. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

UWIERZYTELNIANIE

Procedura określająca, czy osoba lub proces jest naprawdę tym, lub czym deklaruje, że jest. Zobacz również: autoryzacja

WIĘCEJ

UŻYTECZNOŚĆ

Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście […]

WIĘCEJ

Kategorie: