SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT TEST MANAGEMENT - 2011

WSTECZ

ŚRODOWISKO TESTOWE

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programistyczne oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. Źródło: ISO […]

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTOWA MINIMALIZUJĄCA REGRESJĘ

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy stosuje różne techniki do zarządzania ryzykiem regresji, takie jak funkcjonalne i niefunkcjonalne automatyczne […]

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTOWA OPARTA NA MODELU

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy wywodzi testalia z modeli.

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTOWA ZGODNA Z PROCESEM

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy postępuje zgodnie ze zbiorem pre-definiowanych procesów, przy pomocy których adresuje takie kwestie jak: […]

WIĘCEJ

STRATEGIA TESTOWA ZGODNA ZE STANDARDEM

Strategia testowa, zgodnie z którą zespół testowy postępuje zgodnie ze standardem. Wykorzystywane standardy mogą być ważne np. w kraju (standardy […]

WIĘCEJ

TABLICA ROZDZIELCZA

Przedstawienie dynamicznych miar wydajności operacyjnej pewnej organizacji lub pewnego działania, przy użyciu metaforycznych metryk, takich jak wizualne zegary, liczniki i […]

WIĘCEJ

TEST

Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.

WIĘCEJ

TEST DYMNY

Zestaw testów obejmujący główną funkcjonalność modułu lub systemu sprawdzający, czy działa ona poprawnie przed rozpoczęciem planowanych testów. Synonimy: test potwierdzający, […]

WIĘCEJ

TEST OSOBOWOŚCI MYERS-BRIGGS

Wskaźnik preferencji psychologicznych reprezentujący różne typy osobowości i style komunikacji. (MBTI od ang. Myers-Briggs Type Indicator). Akronim: MBTI

WIĘCEJ

TESTOWANIE BIAŁOSKRZYNKOWE

Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu. Synonimy: testowanie przezroczysto-skrzynkowe, testowanie na podstawie kodu, testowanie szklano-skrzynkowe, testowanie pokrycia […]

WIĘCEJ

Kategorie: