SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

MAPA MYŚLI

Diagram używany do reprezentacji pomysłów, zadań, słów lub innych elementów wokół określonego tematu.

WIĘCEJ

METRYKA

Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.

WIĘCEJ

MIARA

Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru. Źródło: After ISO 25040

WIĘCEJ

MODEL DOJRZAŁOŚCI

Ustrukturalizowany zbiór elementów opisujący pewne aspekty dojrzałości organizacji, stanowiący również pomoc w definiowaniu i rozumieniu procesów w organizacji.

WIĘCEJ

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM (EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT)

Nienormatywny model zarządzania jakością w organizacji, zdefiniowany i utrzymywany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością, oparty o pięć kryteriów „otwierających możliwości” […]

WIĘCEJ

MODEL OPARTY NA ZAWARTOŚCI

Model procesu zawierający szczegółowy opis dobrych praktyk inżynierskich, np. praktyk stosowanych w testowaniu. Synonimy: wzorcowy model zawartości

WIĘCEJ

MODEL PROCESÓW

Struktura, w której procesy tego samego rodzaju są sklasyfikowane w ogólnym modelu.

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OCENA PROCESU

Uporządkowana ocena procesów wytwarzania oprogramowania w organizacji w stosunku do modelu wzorcowego. Źródło: after ISO 15504

WIĘCEJ

OCENIAJĄCY

Osoba przeprowadzająca ocenę. Dowolny członek zespołu oceniającego.

WIĘCEJ

Kategorie: