SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

WALIDACJA

Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia potrzeby i wymagania użytkownika. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WAŻNOŚĆ

Stopień wpływu defektu na rozwój lub działanie modułu lub systemu.

WIĘCEJ

WERYFIKACJA

Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania. Źródło: ISO 9000

WIĘCEJ

WSKAŹNIK (2)

Miara, która zapewnia oszacowanie lub ocenę określonych atrybutów uzyskanych z modelu w odniesieniu do zdefiniowanych potrzeb informacyjnych. Źródło: ISO 25040

WIĘCEJ

WSKAŹNIK WYDAJNOŚCI

Metryka wspierająca ocenę wydajności procesu. Źródło: After ISO 33001 Synonimy: kluczowy wskaźnik wydajności

WIĘCEJ

ZACHOWANIE WSPÓŁZALEŻNE

Nadmierna emocjonalna lub psychologiczna zależność od innej osoby, szczególnie w próbach zmiany aktualnego (niepożądanego) zachowania tej osoby, przy równoczesnym wspieraniu […]

WIĘCEJ

ZAMKNIĘCIE TESTÓW

Faza testów, w której zbierane są dane z zakończonych aktywności w celu podsumowania doświadczeń, testaliów, faktów i liczb. Faza zamknięcia […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości obejmujących zdefiniowanie polityki jakościowej i celów […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE POPRZEZ JAKOŚĆ

Stosowane w całej organizacji podejście do zarządzania koncentrujące się na jakości, oparte na udziale w nim wszystkich członków organizacji i […]

WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

(1) Ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego pożądanego stanu. (2) Kontrolowany sposób wprowadzania zmiany, […]

WIĘCEJ

Kategorie: