SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: EXPERT IMPROVING THE TEST PROCESS - 2011

WSTECZ

PROGRAMOWANIE EKSTREMALNE (EXTREME PROGRAMMING XP)

Metodyka inżynierii oprogramowania używana w ramach zwinnego wytwarzania oprogramowania. Jej podstawowe praktyki to: programowanie w parach, wykonywanie dokładnych przeglądów kodu, […]

WIĘCEJ

RAPORT Z OCENY

Dokument podsumowujący wyniki oceny, np. wnioski, zalecenia oraz ustalenia. Zobacz również: ocena procesu

WIĘCEJ

RAPORTOWANIE TESTÓW

Zbieranie i analizowanie danych z aktywności testowych, a następnie konsolidacja tych danych w raporcie dla interesariuszy.

WIĘCEJ

RATIONAL UNIFIED PROCESS

Komercyjna, adaptowalna struktura iteracyjnego wytwarzania oprogramowania składająca się z czterech faz życia projektu: rozpoczęcie, opracowanie, budowa i przekazanie. Akronim: RUP

WIĘCEJ

REPREZENTACJA CIĄGŁA

Struktura modelu dojrzałości organizacyjnej, w której poziomy dojrzałości określają jedynie zalecaną kolejność usprawnień procesów w określonym obszarze procesowym. Źródło: CMMI

WIĘCEJ

REPREZENTACJA ETAPOWA

Struktura modelu, w którym osiągnięcie celów zbioru obszarów procesowych określa poziom dojrzałości, każdy poziom stanowi podstawę dla następnych poziomów. Źródło: […]

WIĘCEJ

ROZPOCZĘCIE (IDEAL)

Faza w modelu IDEAL, podczas której wypracowywana jest podstawa do zapewnienia sukcesu procesu doskonalenia. Faza rozpoczęcia składa się z następujących […]

WIĘCEJ

RYZYKO

Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

WIĘCEJ

SCRUM

Iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania. Zobacz również: zwinne wytwarzanie oprogramowania

WIĘCEJ

SESJA TESTOWA

Nieprzerwany okres czasu poświęcony na testowanie.

WIĘCEJ

Kategorie: