SJSI

RSS
Dane kontaktowe:
e-mail: kontakt@sjsi.org

Kategoria: ADVANCED TECHNICAL TEST ANALYST - 2019

WSTECZ

NARZĘDZIE MONITORUJĄCE

Narzędzie programistyczne albo sprzętowe, które działa równolegle z testowanym modułem lub systemem i nadzoruje, rejestruje i/lub analizuje zachowanie modułu lub […]

WIĘCEJ

NARZĘDZIE TESTOWE

Oprogramowanie lub sprzęt, który obsługuje jedno lub więcej działań testowych.

WIĘCEJ

NIEZALICZENIE

Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.

WIĘCEJ

NIEZAPRZECZALNOŚĆ

Stopień w jakim można udowodnić podjęcie działań lub zajście zdarzeń tak, by nie można było zaprzeczyć ich wystąpieniu. Źródło: After […]

WIĘCEJ

NIEZAWODNOŚĆ

Stopień, w jakim moduł lub system wykonuje określone funkcje w określonych warunkach przez określony czas. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

NORMA

Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub […]

WIĘCEJ

OCENA RYZYKA

Proces oceny zidentyfikowanego ryzyka i oceny poziomu ryzyka.

WIĘCEJ

OCHRONA PRZED BŁĘDAMI UŻYTKOWNIKA

stopień, w jakim moduł lub system chroni użytkowników przed popełnianiem błędów. Źródło: After ISO 25010

WIĘCEJ

OCZEKIWANY REZULTAT

Obserwowalne przewidywane zachowanie przedmiotu testów w określonych warunkach, na podstawie jego podstawy testowej. Źródło: After ISO 29119-1 Synonimy: oczekiwany wynik, […]

WIĘCEJ

ODKRYCIE

Wynik oceny, który identyfikuje pewne istotne kwestie, problemy lub możliwości.

WIĘCEJ

Kategorie: